صفحه اصلی > قرارداد مشتریان

قرارداد مشتریان سانا پیامک

عضویت شما در سامانه سانا پیامک به منزله مطالعه و قبول این قرارداد می باشد.

واگذاری شماره مجازی :

۱- خریدار موظف به ارائه اطلاعات کامل اشخاص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده از شماره های مجازی واگذار شده به فروشنده می باشد. بدیهی است شماره های جدید تنها پس از ارائه اطلاعات مذکور فعال شده و شماره های قبلی نیز در صورت عدم ارائه اطلاعات غیر فعال می شود.

۲- واگذاری شماره مجازی به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار دارد. پس از گذشت یکسال با پرداخت ۲۰ درصد هزینه فعال سازی اولیه امکان تمدید برای یکسال دیگر وجود دارد. در صورت خاتمه قرارداد فعلی و عدم انعقاد قرارداد جدید به هر دلیل فروشنده هیچ تعهدی نسبت به شماره های واگذار شده نخواهد داشت.

سامانه پیام کوتاه :

۱- هزینه اخذ شده بابت سامانه پیامک که توسط فروشنده از خریدار اخذ می گردد بابت فعال سازی و ارائه خدمات بوده و هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ایجاد بستر جهت ارائه خدمات توسط خریدار می باشد.

۲- سامانه نمایندگی فعال شده توسط فروشنده به صورت مستقل بوده و خریدار هیچ گونه تعهدی جهت پشتیبانی مالی و ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان خریدار نداشته و خریدار می بایست بستر لازم جهت ارائه خدمات به مشتریان خود را ایجاد نماید.

۳- خریدار موظف است پنلهای کاربری ایجاد شده در سامانه پیام کوتاه نسخه نمایندگی را به نام صاحب امتیاز خطوط ایجاد کرده و از درج اطلاعات نا معتبر و اشتباه خودداری نماید در غیر این صورت فروشنده می تواند پنلهای مربوطه را مسدود و در صورت تکرار قرارداد را فسخ نماید.

تعهدات خریدار:
۱- الزام به رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی ارائه شده از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و فروشنده.
۲- خریدار ملزم به رعایت قوانین دولت الکترونیکی از قبیل قوانین امنیتی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد.
۳- مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام برای مشترکین و جبران خسارات به عهده خریدار از جمله در مقابل تمام دستگاههای بازرسی و نظارتی است. علیهذا در این گونه موارد فروشنده نیز می تواند جزء معترضین باشد.
۴- خریدار حق انتقال قرارداد به صورت کل را به فرد یا افراد غیر، بدون اخذ مجوز کتبی از فروشنده ندارد و در صورت مشاهده این موضوع فروشنده مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد می باشد.
۵- خریدار متعهد می گردد کلیه اطلاعات ناشی از انجام موضوع قرارداد را محرمانه تلقی نماید و در صورت اثبات خلاف این امر، خریدار در قبال آن مسئول خواهد بود.
۶- مسئولیت حقوقی ناشی از کلیه پیامهای ارسالی به مشترکین تلفن همراه کشور درصورت هرگونه شکایت مستقیم یا غیر مستقیم به عهده خریدار است.
۷- پیامهای تجاری ناخواسته نباید بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی فرستاده شود.
۸- فرستندگان پیامهای تجاری نباید از header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده کنند و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند.
۹- چنانچه قانون برای فرستندگان پیامها در شرایط خاص جریمه هایی پیش بینی نماید خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.
۱۰-خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده برای ارسال پیام چه به صورت عمومی از طرف قانونگذار و چه به صورت اختصاصی از طرف شرکتهای اپراتور تلفن همراه وضع گردد را اجرا نماید.
۱۱- برای پیامهای ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party Pays) شود خریدار متعهد به جبران آن می باشد.
۱۲- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در صورت نیاز برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد.
۱۳- مسئولیت پاسخگوئی به شکایات مشتری نهائی بعهده خریدار می باشد.
۱۴- محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد. الف- با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد و در تضاد نباشد. ب- باعث تشویش اذهان عمومی نگردد. ج- مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد. د- مغایر با اخلاق حسنه حاکم بر جامعه نباشد. ه- با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
۱۶- خریدار متعهد می گردد که خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه را کمتر از قیمت خرید به مشتریان خود واگذار ننماید.
۱۷- در صورت خاتمه قرارداد فعلی به هردلیل و یا عدم توافق جهت تمدید قرارداد فعلی و یا عقد قرارداد جدید مسئولیت کلیه اعتبارات فروخته شده از طرف خریدار به مشتری نهائی برعهده خریدار می باشد.

رفع مسئولیت:

در صورت عدم ارسال پیامک تست در اپراتور های مختلف ایرانسل و همراه اول قبل از ارسال پیامک انبوه جهت تست لینک ارسال که منجر به نرسیدن پیامک به مخاطب گردد، با توجه به اینکه هیچ هزینه ای از طرف اپراتور های مربوطه  برگشت داده نمی شود این واحد هیچ مسئولیتی نداشته و امکان استرداد وجه میسر نخواهد بود.

با توجه به اینکه شارژ خریداری شده جهت تامین اعتبار به اپراتور مربوطه واریز می گردد لذا از خرید شارژ اضافی خودداری فرمایید. همچنین بعد از خرید شارژ هزینه قابل برگشت نمی باشد.

سرویس دهی این واحد جهت ارائه خدمات منوط به سرویس دهی اپراتور های مربوطه می باشد همچنین هرینه پرداخت شده برای فعال سازی سامانه و خطوط به صورت دائمی نبوده و تا مدت زمانی که سرویس از سمت اپراتور های مربوطه به این مرکز داده شود اعتبار خواهد داشت.

در صورت خاتمه قراردادهای فی مابین اپراتورهای مربوطه و اپراتورهای تلفن همراه کشور ویا قطع سرویس پیامک به هر دلیل، این واحد  هزینه پیامک واریز شده به این مجموعه را بعد از تسویه حساب اپراتور های مربوطه به این واحد عودت خواهد داد و مسئولیتی در خصوص سامانه و لاینها نخواهد داشت و ار طرف کاربر در اپراتور های مربوطه می بایست پیگیری صورت پذیرد.

تمامی حقوق سامانه سانا پیامک برای شرکت سانا پردازش محفوظ می باشد.