ارسال و دریافت پیامک با خطوط ۰۲۱

۱۳۹۳/۰۶/۲۶ توسط در دسته بندی ایده های پیامکی, راهکارهای پیامکی, راهنمای پنل پیامک با 0 و 17
صفحه اصلی > راهکارهای پیامکی > ایده های پیامکی > ارسال و دریافت پیامک با خطوط ۰۲۱

ارسال و دریافت پیامک با خطوط 021

ارسال و دریافت پیامک با خطوط ۰۲۱

به وسیله این سرویس ، مشترکین تلفن ثابت تهران می‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طریق پنل پیامک سانا پیامک ، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند و بدین ترتیب به جای پیش شماره های مجازی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ ، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پیش شماره ۰۲۱ به عنوان شماره فرستنده ، به کار ببرند. به عنوان مثال به جای شماره ۵۰۰۰xxxxxxxxxx میتوانید از شماره  ۰۲۱xxxxxxxx پیامک های خود را ارسال و پیامک مخاطبین را دریافت نمایید .(شماره تلفن ثابت شما به جای xxxxxxxx قرار می گیرد)

متقاضیان سرویس می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام پنل کاربری اقدام به سفارش خط ثابت خود نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت سفارش شماره :

۱- ﻛﭙﻲ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻂ
۲- اﺻﻞ ﻭ ﻛﭙﻲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ پنل
۳- ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ در پنل کاربری (ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)

مدت زمان فعالسازی شماره :

۲۴ الی ۴۸ ساعت کاری

تمامی حقوق سامانه سانا پیامک برای شرکت سانا پردازش محفوظ می باشد.